Convocatòria d'una plaça de Tècnic en l'administració general

Dijous, 26 d'agost de 2021 a les 00:00

Resolució d'Alcaldia núm. 2021/479 de l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles de data 26
d’agost, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per a la provisió en règim de personal
funcionari d’una plaça de Tècnic\a en Administració General, escala d’administració general,
sub-escala tècnica A1 i constitució d’una borsa de treball.

Darrera actualització: 26.08.2021 | 14:56