Blanca Torrallardona Mestres

(Independents Units per Sant Fost - IUSF)

Aquesta persona no ha donat el seu consentiment per poder publicar la seva informació

No té cap retribució econòmica a banda de les indemnitzacions per assistència a sessions d'òrgans de govern (Certificat Ple 15/07/2019 Indeminitzacions i dietes regidors)

Mandat 2019-2023

Darrera actualització: 12.03.2021 | 14:21