Ple ordinari del 10 d'octubre de 2023

Dimarts, 3 d'octubre de 2023 a les 09:30

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS

2.- INFORMACIÓ DIVERSA

3.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA

4.- DONAR COMPTE 1T I 2T 2023, EXECUCIÓ TRIMESTRAL

5.- DONAR COMPTE 1T I 2T, PMP I MOROSITAT

6.- DONAR COMPTE INFORME RESUM CONTROL INTERN 2022

7.- DONAR COMPTE DE L'INFORME RESUM ANUAL DELS RESULTATS DE CONTROL INTERN 2022

8.- DONAR COMPTE PLA ANUAL CONTROL FINANCER A REALITZAR DURANT L'EXERCICI 2023

9.- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)

10.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2023

11.- APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ MUNICIPAL D'HABITANTS DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES A 1 DE GENER DE 2023

12.- DESIGNACIÓ REGIDORS/ES DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

13.- MOCIONS GRUPS MUNICIPALS

14.- MOCIONS D'URGÈNCIA

15.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 27.10.2023 | 08:37

Imatges