Calendari fiscal

L’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles té delegada a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) la gestió tributària dels ingressos de dret públic consistents en els tributs següents: Impost sobre vehicles de tracció mecànica; Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana); Taxa de gestió de residus domèstics i comercials; Taxa d'entrada vehicles-guals; Impost sobre activitats econòmiques; i Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica).

Darrera actualització: 02.12.2020 | 12:49
Darrera actualització: 02.12.2020 | 12:49