Bústia ètica

Canal de denúncia anònima per notificar irregularitats en la gestió pública

L'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles ofereix a la ciutadania un canal segur per impulsar la integritat en la gestió pública i el bon govern: la Bústia ètica

La Bústia ètica és un canal electrònic segur que permet a qualsevol persona fer alertes, de forma anònima i amb garantia de confidencialitat, sobre males pràctiques o conductes irregulars a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, en àmbits com aquests:

  • Actuacions públiques dels alts càrrecs i del personal directiu
  • Actuacions relacionades amb la contractació pública
  • Actuacions públiques del personal de la funció pública

La persona alertadora és una peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció en les institucions públiques. La Bústia ètica és un mitjà de participació ciutadana segur, mitjançant el qual qualsevol persona pot comunicar conductes que, per acció o omissió, puguin ser presumptament reprovables per ser contràries al dret o als principis i valors ètics i a les conductes exigibles.

Objectius

La Bústia ètica  vol impulsar la integritat en la gestió pública i el bon govern a l'Ajuntament de San Fost de Campsentelles, contribuir a garantir l’eficàcia dels codis ètics i de les regles de conducta en l’Administració pública i assolir una bona gestió fonamentada en la qualitat democràtica institucional i en la confiança de les persones en les institucions públiques.

Els objectius específics de la Bústia ètica són:

  • Garantir i afavorir que es compleixin els principis ètics i les regles de conducta que han de seguir els alts càrrecs i el personal directiu de l’Ajuntament.
  • Garantir, fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques en els àmbits de la gestió pública en matèria de contractació pública.
  • Garantir i fomentar les bones pràctiques i evitar irregularitats en matèria de funció pública.

Confidencialitat

La Bústia ètica garanteix la confidencialitat de les persones que decideixin facilitar la seva identitat, que no serà revelada en cap moment, de manera directa ni indirecta.

La persona alertadora té també l’opció de trametre l’alerta de manera anònima, sense facilitar en cap moment dades identificatives ni de contacte durant el procés de tramitació.

Les persones alertadores obtindran protecció eficaç de l’Administració de l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles sobre la seva intimitat, privacitat i anonimat i sobre la seva integritat professional o laboral, d’acord amb allò que preveuen les normes reguladores.

Normativa

Darrera actualització: 13.02.2024 | 12:21
Darrera actualització: 13.02.2024 | 12:21