Participació ciutadana

S'encarrega de promoure la participació de la societat en la vida pública local i oferir els canals per a fer efectiva aquesta participació.

A més, l'Àrea de Participació Ciutadana és la que manté una relació directa amb les entitats i associacions, a les quals ofereix suport econòmic i logístic per al seu funcionament quotidià i l'organització d'activitats, juntament amb les àrees de Serveis a les Persones.

Fins a l'aprovació d'un Reglament de Participació Ciutadana, el consistori es regeix pel que disposa el Capítol VI del Reglament Orgànic Municipal, ROM, que estableix els principis que regiran l'actuació municipal per fomentar la participació ciutadana.

Nou portal de participació
Durant el mandat 2019-2023, s'ha creat el portal participa.santfost.cat, una nova plataforma des d'on a partir d'ara es realitzaran tots els processos participatius organitzats per l'Ajuntament. 

Darrera actualització: 04.12.2020 | 11:04