Ajut a les persones beneficiàries del règim de protecció temporal afectades pel conflicte a Ucraïna 

Dimarts, 20 de desembre de 2022 a les 00:00

Les persones desplaçades a Catalunya per la guerra d'Ucraïna, que tinguin recursos econòmics insuficients, poden demanar un ajut econòmic de fins a 400 euros mensuals per adult, més 100 euros per menor a càrrec. 

L’Ajut econòmic directe adreçat a persones afectades pel conflicte a Ucraïna que constin empadronades en un municipi de Catalunya i que no tinguin recursos econòmics suficients. 

La quantia màxima a percebre és de 400 euros mensuals, més 100 euros per menor a càrrec (únicament a la persona adulta que consti com a responsable). 

El termini màxim de percepció de l’ajut directe és de sis mesos, improrrogables, sens perjudici que la resolució de concessió de l’ajut estableixi un període inferior en funció de la disponibilitat pressupostària que hi està destinada. 

El període per sol·licitar l’ajut  finalitza el 31 de gener del 2023.  

 Es recomana fer la sol·licitud de manera telemàtica. El formulari de sol·licitud i la informació per fer aquesta aportació de documentació estan disponibles a l'apartat Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya: (https://igualtat.gencat.cat/ca/tramits/).  

Ajut a les persones beneficiàries del règim de protecció temporal afectades pel conflicte a Ucraïna . Departament d'Igualtat i Feminismes (gencat.cat)  

 En el cas que les persones físiques triïn el canal presencial, poden obtenir aquests formularis i presentar les sol·licituds d'ajut a les dependències dels serveis territorials del Departament d'Igualtat i Feminismes, al carrer Foc, 57, edifici A, de Barcelona.  La sol·licitud  també surt als enllaços però us l’hem adjuntant. 

 Si us plau, tingueu en compte que només s’atendrà amb cita prèvia. L’enllaç per a demanar-la ja està habilitat i és el següent: www.gen.cat/cita (apartat “Societat, ciutadania i famílies/ Ajut Ucraïna”) 

 S’aconsella portar la documentació escanejada en un USB en el moment de la sol·licitud de l’ajut i disposar d’IdCAT Mòbil. Per als casos en els quals la persona sol·licitant no disposi d’IdCAT Mòbil, pot demanar-ho a la mateixa OAC del departament d’igualtat i feminisme el dia que es tramiti l’ajut, però haurà de portar el número de targeta sanitària. 

                 Les guies informatives que expliquen en què consisteix l’ajuda i com fer la tramitació per internet en anglès i ucraïnès. En català la teniu també en un dels enllaços i també adjuntada . 

  

Anglès: https://web.gencat.cat/web/shared/GENCAT/ucraina/subweb-gencat/docs/Guia-informativa-ajuts-Ucraina-en.pdf 

Ucraïnès: https://web.gencat.cat/web/shared/GENCAT/ucraina/subweb-gencat/docs/Guia-informativa-ajuts-Ucraina-uk.pdf 

Darrera actualització: 20.12.2022 | 12:35