CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (CURS 2023-2024)

Dilluns, 18 de setembre de 2023 a les 08:00

Del 18 al 29 de setembre es pot presentar la  sol·licitud de l’ajut per finançar activitats extraescolars. L’objectiu de la convocatòria és evitar  que l’ infant quedi exclòs de les activitats extraescolars per motius econòmics o de caràcter social.

Tot i que els beneficiaris dels ajuts econòmics són els infants, la persona sol·licitant ha de ser la mare, el pare o el/la tutor/a legal.
En el cas que l’ajut el sol·liciti un/a únic/a progenitor/a, tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció de l’alumne, es valora la renda del sol·licitant.
En el cas de custòdia compartida quan li correspongui l’ajut, aquest serà proporcional als dies de custòdia que li estableix el conveni regulador.

 

Les persones sol·licitants hauran de complir amb els següents requisits:

- El sol·licitant de l’ajut i l’alumne/a beneficiari/ària han d’estar empadronats en el municipi de Sant Fost de Campsentelles.

- El beneficiari/ària ha de cursar estudis d’infantil, primària, secundària obligatòria i secundària post obligatòria.

- Emplenar degudament la sol·licitud i presentar-la, juntament amb la resta de documentació requerida. En el cas que s’hagi sol·licitat beca de menjador i/o llibres no cal presentar la documentació econòmica.

L’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles podrà presentar informe social referent a situacions excepcionals que puguin presentar determinats nuclis familiars i que no estiguin contemplades en les bases reguladores específiques.

Per a més informació i per accedir al full de sol·licitud podeu clicar l’enllaç: Ajuts activitats extraescolars per al curs 2023-2024

 

Darrera actualització: 15.09.2023 | 14:17