Eliminem el rizoma de la canya americana a la Font de les Heures

Divendres, 20 de gener de 2023 a les 00:00

La canya americana (Arundo donax) és una espècie al·lòctona invasora amb una altíssima capacitat d’ocupar grans extensions, de manera ràpida i amb una densitat elevada i a més, el desenvolupament del seu rizoma (arrels) en grans masses pot ser contraproduent respecte a l’estabilitat dels talussos de la llera, ja que pot desplaçar-se en bloc.

Entre les problemàtiques associades a la canya americana, trobem:

- Desplaçament de la vegetació i fauna autòctona
- Impacte paisatgístic
- Inestabilitat de talussos
- Modificació de cursos fluvial i creació de taps a la llera de rius i rieres
- Elevat consum hídric
- Gran cost de manteniment
- Problemes de plagues
 

El sistema de tiges horitzontals i subterrànies de la canya, amb aspecte d’arrel, adquireixen importants desenvolupaments, de manera que en cremar la seva part aèria o simplement tallant-la, rebrota de nou ràpidament.

En aquest sentit, per a una eliminació amb èxit de la canya americana és imprescindible, a més de retirar la part aèria, eliminar totalment el rizoma. Aquesta eliminació completa del rizoma de la canya és el que estem realitzant actualment al tram de la Font de les Heures.

En el cas del rizoma, és molt important excavar almenys els primers 50 cm de profunditat amb una retroexcavadora, i posteriorment triturar el residu vegetal a menys d’un cm o bé transportant el residu a un gestor de residus vegetals. Per assegurar que la zona d'actuació a la Font de les  Heures es revegeta, i s'eviti la proliferació de nova canya, s 'ha previst una sembra manual amb herbàcies autòctones en totes les zones on s’extreu la canya. A més, al cap de 15 dies d’haver extret completament la canya americana es farà un manteniment on s’arrancaran els petits rebrots que puguin aparèixer de manera manual. Es farà un segon i tercer manteniment del tram cara a mitjans de la primavera següent i a inicis de l’estiu següent.

Finalment, en aquest tram també estem eliminant exemplars d’altres espècies invasores com la troana (Ligustrum lucidum) i l’aliant (Ailanthus altíssima) i també es farà una plantació dispersa d’uns 400 exemplars amb espècies autòctones.

Aquestes actuacions han estat subvencionades per l’Agència Catalana de l’Aigua.

 

 

 

 

Darrera actualització: 20.01.2023 | 13:07