Exposició de la matrícula de quotes nacionals de l'IAE de 2024

Divendres, 3 de maig de 2024

La matrícula de quotes municipals de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) de l'exercici 2024 restarà a disposició del públic des del 3 al 17 de maig (ambdos inclosos), ambdós inclosos.

Els contribuents, degudament identificats, podran consultar la matrícula corresponent a l'apartat de tràmits de la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributaria (ORGT) (orgt.diba.cat) 

Darrera actualització: 3.05.2024 | 13:06

Enllaços