Mesures preventives per minimitzar el risc de detecció de Xylella fastidiosa

Divendres, 26 de maig de 2023 a les 10:00

La Xylella fastidiosa és un bacteri considerat plaga de quarantena prioritària per la UE, que pot afectar greument als nostres cultius i plantes ornamentals. Fins al moment no s’ha detectat a Catalunya però sí a França, Itàlia i Portugal i a diverses zones de l’Estat espanyol (Illes Balears i Alacant).

Aquest bacteri ataca més de 300 espècies de plantes entre les que es troben l’olivera, la vinya, els cítrics i nombroses plantes ornamentals.  La planta manifesta símptomes d’estrès hídric i deficiències minerals (com la clorosi internerval o clapejat amb fulles).

Aquesta plaga està regulada pel Reglament d’Execució (UE) 2020/1201 sobre mesures per a evitar la introducció i propagació dins de la UE de Xylella fastidiosa, i cas de detectar un focus cal procedir a la seva erradicació immediata i immobilitzar els vivers de la zona tampó.

Els cultius més afectats a Europa són l’olivera i l’ametller i entre les plantes ornamentals més atacades destaquen la Polygala myrtifolia, el Nerium oleander (baladre) i la Lavandula.

La Polygala myrtifolia és una planta arbustiva molt utilitzada en parcs i jardins i que pot ser portadora de la Xylella fastidiosa i que la UE considera d’alt risc. Per aquest motiu des del Department d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural recomanen que no plantem Polygala myrtifolia per tal d’evitar el màxim possible la introducció de la Xylella fastidiosa al nostre territori.

Si detecteu símptomes de Xylella fastidiosa als vostres jardins, comuniqueu-ho al Servei de Sanitat Vegetal al correu ssv.daam@gencat.cat, el més aviat possible, per tal de prendre mostres i procedir, si fos al

cas, a la seva erradicació.

Més informació a: Xylella fastidiosa 

Darrera actualització: 25.05.2023 | 11:18