Mesures sanitàries per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya

Dimarts, 8 de febrer de 2022 a les 17:19

Us comuniquem que s’han detectat focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) subtipus H5N1 en aus salvatges a Catalunya, concretament, el 4 de gener de 2022 en una cigonya (Ciconia ciconia) i tres cignes (Cygnus olor) al municipi de Soses (Segrià) i el passat 17 de gener en una cigonya a Castelló d’Empúries (Alt Empordà).

La influença aviària és una malaltia produïda per diversos subtipus de virus de la influença, els quals poden classificar-se, en general, en dues categories segons la gravetat de la malaltia que provoquen en les aus de corral: el virus de la influença aviària de baixa patogenicitat, que sol causar una malaltia lleu, i el virus de la influença aviària d'alta patogenicitat, que provoca signes clínics greus i possibles altes taxes de mortalitat en les aus.

La influença aviària altament patògena és causada per uns subtipus concrets d'influença: H5 i H7. Provoca malaltia de caràcter sistèmic i és extremadament contagiosa, amb una elevada mortalitat en 24 hores en explotacions avícoles comercials, i, per tant, pot influir de manera molt decisiva sobre la producció d'aus i productes avícoles d'un territori o país. Per aquest motiu, és inclosa a la llista única de malalties de notificació obligatòria de l'Organització Mundial de Sanitat Animal i a la llista de malalties de declaració obligatòria de la Unió Europea, i disposa d'unes mesures específiques de lluita regulades en el Reial decret 445/2007, de 3 d'abril, pel qual s'estableixen les mesures de lluita contra la influença aviària.

Considerant el risc d’incursió de la IAAP a les explotacions d’aus de corral que suposa la presència del virus de la IAAP al nostre territori, el passat 12 de gener de 2022, es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ ACC/14/2022, de 10 de gener, per la qual s'adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya.

Les mesures sanitàries de salvaguarda d’aplicació a totes les explotacions avícoles de Catalunya són les següents (d'aplicació a tot el territori de Catalunya i seran vigents fins al 20 d'abril de 2022):

  • Prohibició ús d'aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça
  • Prohibició cria d’ànecs i oques conjuntament amb altres especies d'aus de corral
  • Prohibició de la producció i manteniment d'aus de corral a l'aire lliure ( es pot autoritzar si disposa de sistema per evitar entrada d'aus silvestres prèvia sol·licitud) 
  • Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA)
  • Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres
  • Prohibida la presència d'aus de corral o altres tipus d'aus captives en centres de concentració d'animals (definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003).

Arran d'aquesta situació recordem a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum, la importància i l'obligació que tenen de comunicar aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural corresponent, així com notificar qualsevol sospita de la malaltia.

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

Us adjuntem per la vostra informació i consulta el tríptic informatiu de les explotacions d’autoconsum.

Darrera actualització: 08.02.2022 | 17:27