Ple ordinari - 13 de febrer a les 20h

Dilluns, 12 de febrer de 2024 a les 16:00

ORDRE DEL DIA

 

1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
2.- INFORMACIÓ DIVERSA
3.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA
4.- DONAR COMPTE 4T 2023 EXECUCIÓ TRIMESTRAL
5.- DONAR COMPTE 4T 2023 PMP I MOROSITAT
6.- APROVACIÓ DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)
7.- DESIGNACIÓ REGIDORA DEL CONSELL PARTICIPATIU DE LA RESIDÈNCIA EL LLUC DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES
8.- ACORD DE RESTITUCIÓ A ALJAN, SA DE PART LES FINQUES DE LA SEVA PROPIETAT QUE VAN ÉSSER INSCRITES ERRÔNIAMENT EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES
9.- APROVACIÓ DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES AMB EL MUNICIPI DE MARTORELLES
10.- MODIFICACIÓ DE L'ENCOMANA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LA GESTIÓ MATERIAL DE LA SELECCIÓ DEL PERSONAL DERIVADA DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A L'ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL (AGEMSEP) DE L'AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES
11.- APROVACIÓ BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES CONCURS DE DIBUIX DE PUNTS DE LLIBRE PER SANT JORDI
12.- MOCIONS GRUPS MUNICIPALS
13.- MOCIONS D'URGÈNCIA
14.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 12.02.2024 | 15:06

Imatges