Modificacions pressupostàries 2018

Els crèdits aprovats poden ser objecte de determinades modificacions durant el 2018. Aquestes variacions en el pressupost es produeixen, principalment, per tres motius:

  •  per un canvi en els objectius inicials,
  • per la insuficient dotació d’un o de diversos crèdits, o
  • per la seva duració temporal.

S’ha de considerar que el pressupost s’elabora durant l’últim trimestre de l’exercici anterior al de la seva aplicació i, per tant, hi ha circumstàncies inicialment no previstes que al llarg de l’execució del pressupost obliguen a efectuar modificacions en els crèdits aprovats.

Darrera actualització: 26.11.2020 | 09:40