Pressupost Exercici 2020

En aquesta pàgina podeu consultar el pressupost inicial aprovat per al 2020, així com les seves modificacions pressupostàries corresponents i el seu estat d'execució trimestral. A més, hi trobareu anàlisi de dades i gràfiques.

Darrera actualització: 26.09.2022 | 09:13