Convenis

Els convenis són documents per mitjà dels quals s’estableixen acords de col·laboració entre institucions, organismes i/o persones per a dur a terme una actuació d’interès comú. S’atorguen amb caràcter excepcional, sense concurrència competitiva ni publicitat prèvia, quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari.

En aquest apartat podeu trobar els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que es deriven, si és el cas.

     S'hi inscriuen tots els protocols, convenis i acords que la Generalitat de Catalunya signa amb entitats públiques i privades, i els encàrrecs de gestió.

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 18.04.2024 | 14:28
Darrera actualització: 18.04.2024 | 14:28