Perfil de contractant

El perfil de contractant és el mitjà de difusió pública en línia de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través de l'enllaç següent: 

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'ajuntament

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi:

 

Històrics contractes

Podeu consultar relacions de contractes de diversos anys a:

 

Darrera actualització: 3.07.2023 | 13:31
Darrera actualització: 3.07.2023 | 13:31