2 places Administratiu/va i constitució d'una borsa de treball

Dimarts, 7 de setembre de 2021

Règim de personal funcionari interí

Escala d’administració general, sub-escala administrativa C1

Presentació de sol·licituds: fins el 21/09/21 

PROVES

Crida aspirants:
Dia 10 novembre 2021
Hora: 9:20
Lloc: Pavelló 2 Av. Mauri s/n

 Exercici: Prova de coneixements administratius específics
Dia: 10 de novembre 2021
Hora: 9:30
Lloc: Pavelló 2 Av. Mauri, s/n

Exercici: Prova pràctica
Dia: 10 de novembre 2021
Hora: 11:30
Lloc: Pavelló 2 Av. Mauri, s/n

 Quart Exercici: Test aptitudinal i proves de personalitat i de competències
Dia: 16 de novembre 2021
Hora: 9:30
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
Plaça de la Vila nº 1

Darrera actualització: 17.12.2021 | 10:44