Contractació en pràctiques d'1 jove inscrit a la Garantia Juvenil (dependència)

Dimarts, 20 de juliol de 2021

LA CONTRACTACIÓ RESTA CONDICIONADA A L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

L'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles inicia el procés de selecció de joves inscrits a la Garantia Juvenil per la seva contractació en pràctiques durant 6 mesos

 

REQUISITS D’ACCÉS

✔ Ser beneficiari del programa de la Garantia Juvenil (joves de 16 a 29 anys).

✔ Estar inscrit a la Oficina de Treball (OTG) com a demandants d'ocupació.

✔ Disposar de les titulacions assenyalades pel perfil a optar.

✔ Complir els requeriments propis d'un contracte de pràctiques.

✔ No haver participat en les convocatòries dels anys 2019 i 2020.

Nombre de vacants: 1

Funcions/tasques

Atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Població: Sant Fost de Campsentelles

PERFIL

Formació: grau mig dependència o altres titulacions equivalents.

Experiència: Valorable.

Edat: Fins a 29 anys.

Informàtica: Nivell oficina

Idiomes: Català i castellà. Valorables altres idiomes.

 

CONDICIONS DE TREBALL

Retribució:   1.639,38 €/mensuals, amb les pagues extres prorratejades (categoria A2  titulats universitaris).     

Conveni col·lectiu: Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

Tipus de contracte: Temporal 6 mesos. 

Jornada: A temps complet, 37,5h setmanals.

Horari: A concretar.

 

Interessats/des:

Documentació que s’ha d’adjuntar per registre telemàtic:

  • DNI/NIE
  • CV actualitzat
  • Full DARDO acreditatiu inscripció com a demandant d’ocupació al SOC
  • Certificat acreditatiu inscripció registre garantia juvenil
  • Vida laboral actualitzada
  • Títols o certificats formació complementària relacionada amb el perfil a optar

Cal indicar la referència:  Jovesenpràctiques2021

Darrera actualització: 24.02.2023 | 14:44