Contractació en pràctiques de 2 joves inscrits a la Garantia Juvenil (comunicació)

Dimarts, 20 de juliol de 2021

CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE JOVES INSCRITS A LA GARANTIA JUVENIL (inici condicionat a l’atorgament de la subvenció)

LA CONTRACTACIÓ RESTA CONDICIONADA A L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

 

L'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles inicia el procés de selecció de joves inscrits a la Garantia Juvenil per la seva contractació en pràctiques durant 6 mesos

REQUISITS D’ACCÉS

✔ Ser beneficiari del programa de la Garantia Juvenil (joves de 16 a 29 anys).

✔ Estar inscrit a la Oficina de Treball (OTG) com a demandants d'ocupació.

✔ Disposar de les titulacions assenyalades pel perfil a optar.

✔ Complir els requeriments propis d'un contracte de pràctiques.

✔ No haver participat en les convocatòries dels anys 2019 i 2020. 

Nombre de vacants: 2

 

Funcions/tasques

Donar suport a la producció de publicacions i altres materials elaborats per les diferents regidories de la corporació: procés d’edició i preimpressió, aplicació de la imatge corporativa, elaboració de materials de difusió cartells, tríptics, audiovisuals.

Suport en l’elaboració  i difusió de materials d’actualització periòdica sobre les diferents activitats que es desenvolupen des del consistori: recercar la informació d’interès municipal, actualitzar la pàgina web municipal, editar el butlletí periòdic municipal.

Població: Sant Fost de Campsentelles

PERFIL

Formació: estudis relacionats amb aplicacions web, imatge personal i corporativa, audiovisuals, periodisme, audiovisuals

Experiència: Valorable.

Edat: Fins a 29 anys.

Informàtica: Nivell oficina

Idiomes: Català i castellà. Valorables altres idiomes.

CONDICIONS DE TREBALL

Retribució:   1.639,38 €/mensuals, amb les pagues extres prorratejades (categoria A2  titulats universitaris).     

Conveni col·lectiu: Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

Tipus de contracte: Temporal 6 mesos. 

Jornada: A temps complet, 37,5h setmanals.

Horari: A concretar.

Interessats/des:

Documentació que s’ha d’adjuntar per registre telemàtic:

  • DNI/NIE
  • CV actualitzat
  • Full DARDO acreditatiu inscripció com a demandant d’ocupació al SOC
  • Certificat acreditatiu inscripció registre garantia juvenil
  • Vida laboral actualitzada
  • Títols o certificats formació complementària relacionada amb el perfil a optar

Cal indicar la referència: Jovesenpràctiques2021

Darrera actualització: 20.07.2021 | 11:54