Plaça d'agent de policia local

Dimecres, 16 de febrer de 2022 a les 00:00

Mitjançant decret d’alcaldia número 2022/632 s’inclou un aspirant a la llista definitiva d’admesos del concurs oposició per a la selecció, d'una plaça d'agent de policia local, enquadrada en l'escala d'administració especial, sub-escala de serveis especials, classe policia local, nivell C2, mitjançant concurs oposició lliure i constitució d'una borsa de treball i places sobrevingudes

 

Per Resolució d'Alcaldia núm. 2022/325 de l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles de data 23 de juny de 2022, s'esmenen les bases i la convocatòria del concurs oposició per a la selecció, d'una plaça d'agent de policia local, enquadrada en l'escala d'administració especial, sub-escala de serveis especials, classe policia local, nivell C2, mitjançant concurs oposició lliure i constitució d'una borsa de treball i places sobrevingudes, i s'obre el període de sol·licituds de 20 dies hàbils per presentar la documentació que falti i la ratificació de la seva participació.

Respecte a la base 6.9 de les presents bases, en referència a les mesures sanitàries establertes per la Resolució SLT/3652/2021, de 7 de desembre, sentenen per no aplicables atès que existeixen altres resolucions posteriors que així ho indiquen

 

 

Darrera actualització: 24.11.2022 | 09:09