Plaça d'agent de policia local

Dimecres, 16 de febrer de 2022

S'acorda a l'acta de resolució de les al·legacions a la valoració dels mèrits el termini de 3 dies hàbils, a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquesta acta per tal que totes les persones aspirants presentin els seus mèrits

 

Darrera actualització: 12.06.2023 | 14:09