Plaça d'agent de policia local

Dimecres, 16 de febrer de 2022 a les 00:00

Proves físiques

Aspirant E.T.R. (DNI: *****582T)

Data: 20 de març de 2023

Hora: 12h

Lloc: Camp de futbol  (Avda. Mauri 4 – 08105 Sant Fost de Campsentelles)

 

Prova psicotècnica i entrevista

Data: 22 de març de 2023

Hora: 9:00h - test psicotècnic

Hores previsió de les entrevistes:

 

DNI

COGNOMS

NOM

HORA*

1

*****066T

I.L.

R.

11:00

2

*****515B

F.D.

D.

11:20

3

*****443F

C.S.

D.

11:40

4

*****664D

T.M.

O.

12:00

5

*****681E

S.P.

S.

12:20

6

*****582T

T.R.

E.

12:40

7

*****505P

V.F.

P.

13:00

8

*****925P

M.P.

J.M.

13:20

9

*****381M

S.B.

E.

13:40

10

*****969H

S.D.

A.

14:00

*Es recomana estar 10 minuts abans de l’hora de l’entrevista.

Lloc: Xarxateneu. Plaça de la Vila, 2 – 08105 Sant Fost de Campsentelles

 

Mitjançant decret d’alcaldia número 2022/632 s’inclou un aspirant a la llista definitiva d’admesos del concurs oposició per a la selecció, d'una plaça d'agent de policia local, enquadrada en l'escala d'administració especial, sub-escala de serveis especials, classe policia local, nivell C2, mitjançant concurs oposició lliure i constitució d'una borsa de treball i places sobrevingudes

Per Resolució d'Alcaldia núm. 2022/325 de l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles de data 23 de juny de 2022, s'esmenen les bases i la convocatòria del concurs oposició per a la selecció, d'una plaça d'agent de policia local, enquadrada en l'escala d'administració especial, sub-escala de serveis especials, classe policia local, nivell C2, mitjançant concurs oposició lliure i constitució d'una borsa de treball i places sobrevingudes, i s'obre el període de sol·licituds de 20 dies hàbils per presentar la documentació que falti i la ratificació de la seva participació.

Respecte a la base 6.9 de les presents bases, en referència a les mesures sanitàries establertes per la Resolució SLT/3652/2021, de 7 de desembre, sentenen per no aplicables atès que existeixen altres resolucions posteriors que així ho indiquen

 

 

Darrera actualització: 07.03.2023 | 13:08