Procés estabilització per concurs de mèrits

Dimecres, 21 de desembre de 2022

Places convocades:

Places de personal funcionari:

  • Codi 01 EST - Tècnic/a Superior

Nombre de places: 1

  • Codi 02 EST - Tècnic/a Auxiliar Gestió

Nombre de places: 1

  • Codi 03 EST - Informador/a OAC

Nombre de places: 1

  • Codi 04 EST - Oficial Brigada

Nombre de places: 1

 

Places de personal laboral:

  • Codi 05 EST - Treballador/a Social

Nombre de places: 1

  • Codi 06 EST - Monitor/a

Nombre de places: 1 (50% jornada)

  • Codi 07 EST - Capatàs

Nombre de places: 1

  • Codi 08 EST - Oficial/a brigada 2ª

Nombre de places: 2

  • Codi 09 EST - Peó/na brigada

Nombre de places: 1

  • Codi 10 EST - Peó/na neteja

Nombre de places: 1

Darrera actualització: 11.12.2023 | 14:10

Documents

Anunci modificació decret designació tribunal Codi 10 Peó Neteja
765.24KB
Designació tribunal i constitució codi 08 Oficial Brigada
804.32KB
Anunci resultats valoració mèrits tribunal Codi 07 EST - Capatàs
281.57KB
ANUNCI acords tribunal revisió al·legacions_02 Tècnic/a Auxiliar de Gestió
289.6KB
Anunci resultats valoració mèrits tribunal Codi 02 EST - Tècnic/a Auxiliar de Gestió
463.95KB
Anunci - Designació membres del tribunal de selecció i data constitució convocatòria CODI 07 EST-CAPATÀS
808.58KB
Resultats tribunal Codi est 05 - Treballador/a social
455.39KB
Anunci Resultats - Codi 03- Est Informador/a OAC
485.8KB
Anunci resultats valoració mèrits tribunal Codi 01 EST - Tècnic/a superior arquitecte/a
474.15KB
Anunci membres tribunal i data constitució Codi 03 plaça Informador/a OAC
809.47KB
Anunci designació membres i constitució plaça codi 05 estabilització Treballadora social
808.9KB
Anunci Nomenament Tribunal Codi 02 Tècnic Auxiliar
810.41KB
Designació membres del tribunal de selecció i dates constitució CODI 01 EST-TÈCNIC/A SUPERIOR
809.16KB
Anunci resultat Procés estabilització per concurs de mèrits Peó/na brigada (Codi 09)
389.52KB
Anunci llistat definitiu persones admeses i excloses Codi 02 Tècnic/a auxiliar de gestió
807.61KB
Anunci llistat definitiu persones admeses i excloses Codi 03 Informador/a OAC
914.44KB
Anunci llistat definitiu persones admeses i excloses Codi 04 Oficial Brigada
758.98KB
Resultat final Codi 04 Oficial
370.31KB
Anunci llistat provisional persones admeses i excloses Codi 02 Tècnic/a auxiliar de gestió
294.79KB
Anunci llistat provisional persones admeses i excloses Codi 03 Informador/a OAC
261.48KB
Anunci llistat provisional persones admeses i excloses Codi 04 Oficial Brigada
314.1KB
Anunci llistat provisional persones admeses i excloses Codi 05 Treballador/a Social
245.76KB
Anunci llistat provisional persones admeses i excloses Codi 07 Capatàs
269.92KB
Anunci llistat provisional persones admeses i excloses Codi 08 Oficial Brigada 2a
277.51KB
Anunci llistat provisional persones admeses i excloses Codi 09 Peó/na Brigada
370.03KB
Anunci llistat provisional persones admeses i excloses Codi 10 Peó/na Neteja
271.43KB
Anunci llistat provisional persones admeses i excloses Codi 01 Arquitecte
244.56KB
Anunci oferta pública ocupació estabilització 2022
214.93KB
Sol·licitud concurs de mèrits
1.1MB
Model full de mèrits
292.38KB

Enllaços