Procés estabilització per concurs de mèrits

Dimecres, 21 de desembre de 2022 a les 00:00

Places convocades:

Places de personal funcionari:

  • Codi 01 EST - Tècnic/a Superior

Nombre de places: 1

  • Codi 02 EST - Tècnic/a Auxiliar Gestió

Nombre de places: 1

  • Codi 03 EST - Informador/a OAC

Nombre de places: 1

  • Codi 04 EST - Oficial Brigada

Nombre de places: 1

 

Places de personal laboral:

  • Codi 05 EST - Treballador/a Social

Nombre de places: 1

  • Codi 06 EST - Monitor/a

Nombre de places: 1 (50% jornada)

  • Codi 07 EST - Capatàs

Nombre de places: 1

  • Codi 08 EST - Oficial/a brigada 2ª

Nombre de places: 2

  • Codi 09 EST - Peó/na brigada

Nombre de places: 1

  • Codi 10 EST - Peó/na neteja

Nombre de places: 1

Darrera actualització: 20.07.2023 | 13:00

Documents

Anunci resultats valoració mèrits tribunal Codi 07 EST - Capatàs
281,57KB
ANUNCI acords tribunal revisió al·legacions_02 Tècnic/a Auxiliar de Gestió
289,6KB
Anunci resultats valoració mèrits tribunal Codi 02 EST - Tècnic/a Auxiliar de Gestió
463,95KB
Anunci - Designació membres del tribunal de selecció i data constitució convocatòria CODI 07 EST-CAPATÀS
808,58KB
Resultats tribunal Codi est 05 - Treballador/a social
455,39KB
Anunci Resultats - Codi 03- Est Informador/a OAC
485,8KB
Anunci resultats valoració mèrits tribunal Codi 01 EST - Tècnic/a superior arquitecte/a
474,15KB
Anunci membres tribunal i data constitució Codi 03 plaça Informador/a OAC
809,47KB
Anunci designació membres i constitució plaça codi 05 estabilització Treballadora social
808,9KB
Anunci Nomenament Tribunal Codi 02 Tècnic Auxiliar
810,41KB
Designació membres del tribunal de selecció i dates constitució CODI 01 EST-TÈCNIC/A SUPERIOR
809,16KB
Anunci resultat Procés estabilització per concurs de mèrits Peó/na brigada (Codi 09)
389,52KB
Anunci llistat definitiu persones admeses i excloses Codi 02 Tècnic/a auxiliar de gestió
807,61KB
Anunci llistat definitiu persones admeses i excloses Codi 03 Informador/a OAC
914,44KB
Anunci llistat definitiu persones admeses i excloses Codi 04 Oficial Brigada
758,98KB
Resultat final Codi 04 Oficial
370,31KB
Anunci llistat provisional persones admeses i excloses Codi 02 Tècnic/a auxiliar de gestió
294,79KB
Anunci llistat provisional persones admeses i excloses Codi 03 Informador/a OAC
261,48KB
Anunci llistat provisional persones admeses i excloses Codi 04 Oficial Brigada
314,1KB
Anunci llistat provisional persones admeses i excloses Codi 05 Treballador/a Social
245,76KB
Anunci llistat provisional persones admeses i excloses Codi 07 Capatàs
269,92KB
Anunci llistat provisional persones admeses i excloses Codi 08 Oficial Brigada 2a
277,51KB
Anunci llistat provisional persones admeses i excloses Codi 09 Peó/na Brigada
370,03KB
Anunci llistat provisional persones admeses i excloses Codi 10 Peó/na Neteja
271,43KB
Anunci llistat provisional persones admeses i excloses Codi 01 Arquitecte
244,56KB
Anunci oferta pública ocupació estabilització 2022
214,93KB
Sol·licitud concurs de mèrits
1,1MB
Model full de mèrits
292,38KB

Enllaços