Procés selectiu treballador/a social

Dilluns, 25 de setembre de 2023 a les 00:00

Anunci bases convocatòria concurs oposició en torn lliure per a la provisió en règim de personal funcionari/ària interí/ina, d'una plaça treballador/a social i borsa de treball.

Denominació: Treballador/a Social

Règim jurídic: Funcionari/ària interí/ina

Grup de classificació: Grup A2

Escala: Administració Especial, sub-escala tècnica

Jornada: 100%

Àrea d'adscripció: Serveis Socials i Familia

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DEL 04/07/2022 AL 15/07/2022 (INCLÒS)

Darrera actualització: 26.09.2023 | 10:14