Exercici 2022

A continuació podeu consultar els informes d’Intervenció que s’ajusten al que determina la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària de l'exercici 2022

Darrera actualització: 02.12.2021 | 09:03