Codi de conducta i Bon Govern (addenda ROM)

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 18 de maig de 2017, va aprovar el codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles. Aquest és un instrument per establir els principis ètics que han de guiar l'actuació dels alts càrrecs del nostre ens locals, així com per complir amb el mandat contingut a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Darrera actualització: 13.10.2022 | 13:28