OF núm. 09 Taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides, grues i altres instal·lacions anàlogues

Darrera actualització: 26.01.2024 | 12:48