Concurs de fotografia “COCA DE SANT FOST” 2021

Dilluns, 28 de juny de 2021

Les fotografies es presentaran sense signar amb format digital i imprès al registre d’entrada de l’Ajuntament.  Les fotografies s’han de lliurar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament, Plaça de la Vila, n. 1, 08105 de Sant Fost de Campsentelles, en mà o bé per correu postal, fins al dia 8 de juliol a les 14:30 h.

Els treballs hauran d’anar signats al dors amb un pseudònim, que també haurà de figurar a l’exterior d’un sobre tancat. A dins del sobre, hi ha d’haver totes les dades de l’autor/a:

  • Pseudònim de participació.
  • Nom i cognoms de l'autor/a.
  • Edat i sexe
  • Dades de contacte de l'autor/a (població, telèfon de contacte i adreça electrònica).
  • Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport
  • En cas de ser un/a menor d'edat caldrà afegir a les dades de l'autor/a, l’autorització paterna/materna o del tutor/a legal i fotocòpia del document acreditatiu (DNI/NIE/Passaport) de la persona signant de l'autorització.
  • Si la participació és col·lectiva s’ha de nomenar per escrit una persona que representi el col·lectiu, on constin les dades de tots els membres i del/la representant (nom i cognoms i DNI).

La fotografia seleccionada com a guanyadora rebrà un sopar per a dues persones en un restaurant del nostre municipi i es farà servir per a il·lustrar diferents elements de difusió de la Festa de Sant Joan del nostre municipi, la seva coca i el comerç local

Darrera actualització: 28.06.2021 | 07:55