Comissió informativa

Descripció


La Comissió Informativa haurà d'examinar i dictaminar de forma preceptiva i no vinculant els assumptes que s'hagin de sotmetre a la decisió del Ple, amb excepció d'aquells assumptes que corresponguin a l'àrea d'Hisenda i Pressuposostos.

Els punts a sotmetre a la Comissió Informativa s'ordenaran en blocs per àrees i cada grup podrà alternar els seus representants en aquesta Comissió, en funció de les matèries a tractar.

Les sessions no són obertes al públic.

Composició de la Comissió Informativa


Nom Grup
Montserrat Sanmartí Pratginestós IUSF
Juan Francisco Fernández Álvarez IUSF
Alberto Bastida Marfil SFECP
Francisco Javier Rebollo ERC-JxSF-AM
Xènia Guerra Valero PSC

Composició de la Comissió informativa d'Hisenda


Nom Grup
Montserrat Sanmartí Pratginestós IUSF
Juan Francisco Fernández Álvarez IUSF
Alberto Bastida Marfil  SFECP
Carles Miquel Ruzafa ERC-JxSF-AM
Xènia Guerra Valero PSC

Darrera actualització: 10.10.2022 | 14:48
Darrera actualització: 10.10.2022 | 14:48