Comissió informativa

Descripció

La Comissió Informativa haurà d'examinar i dictaminar de forma preceptiva i no vinculant els assumptes que s'hagin de sotmetre a la decisió del Ple, amb excepció d'aquells assumptes que corresponguin a l'àrea d'Hisenda i Pressuposostos.

Els punts a sotmetre a la Comissió Informativa s'ordenaran en blocs per àrees i cada grup podrà alternar els seus representants en aquesta Comissió, en funció de les matèries a tractar.

Les sessions no són obertes al públic.

Composició de la Comissió Informativa

Nom Grup
Montserrat Sanmartí Pratginestós IUSF
   
Alberto Bastida Marfil SFECP
Carles Miquel Ruzafa ERC-JxSF-AM

Composició de la Comissió informativa d'Hisenda

Nom Grup
Carles Miquel Ruzafa ERC-JxSF-AM
Montserrat Sanmartí Pratginestós IUSF
Xavier Conesa Serrat ERC-JxSF-AM
Alberto Bastida Marfil SFECP

Darrera actualització: 15.04.2021 | 13:32
Darrera actualització: 15.04.2021 | 13:32