Processos participatius

Amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, i amb caràcter previ a l’elaboració o modificació de les ordenances i/o reglaments, es duen a terme consultes públiques per recollir la opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura ordenança o reglament, d’acord amb allò que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Els ciutadans i les organitzacions que ho considerin oportú, poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats fent ús de l’espai habilitat de participació ciutadana dins de la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

Darrera actualització: 3.03.2021 | 13:10
Darrera actualització: 3.03.2021 | 13:10