Informació d'al·lèrgens en aliments sense envasar en establiments de restauració i comerç minorista.

Dijous, 29 de gener de 2015

El Reglament (UE) 1169/2011, de 25 d’octubre, sobre la informació alimentària facilitada a les persones consumidores és d’aplicació obligatòria a partir del 13 de desembre de 2014.

Segons el Reglament és necessari identificar els catorze grups d’aliments que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies a les persones consumidores, quan aquests grups d’aliments es fan servir en el procés de fabricació o preparació d’un producte alimentari.


Aquesta informació, a banda de donar-se a l’etiquetatge dels productes envasats, també s’ha d’oferir a les persones consumidores en el cas dels aliments que s’ofereixin sense envasar, els envasats als llocs de venda a petició del comprador/a, i els envasats per a la seva venda immediata.


La informació es pot facilitar:

1.    Detallant per escrit els al·lèrgens que conté cada producte de manera clara i a prop de l’aliment (cartell, etiquetes, pissarres, cartes, etc.)

2.    Col·locant cartells a la zona on es venen els aliments que indiquin de quina manera es pot obtenir aquesta informació, ja sigui mitjançant documentació que el consumidor pugui consultar o que pugui lliurar-se al consumidor, o bé oralment pel personal de l’establiment.


Es permet informar oralment sempre que la informació:

-    Pugui ser subministrada fàcilment abans de finalitzar l’acte de compra, ja sigui per part del personal de l’establiment o a través de mitjans alternatius que no comportin un cost addicional per al consumidor.

-    Estigui recollida en suport paper o electrònic a l’establiment i sigui fàcilment accessible, tant pel personal de l’establiment com per les autoritats de control i els consumidors que ho sol·licitin.

Darrera actualització: 2.07.2020 | 21:29