Pla d'Actuació Municipal (PAM) - prevenció incendis urbanitzacions

Dilluns, 25 de maig de 2015

El PAM és un Pla elaborat per tal de prevenir el risc d'incendi a les urbanitzacions de Sant Fost (Mas Llombart, Mas Corts i la Conreria); informar i sensibilitzar els veïns i, alhora, exposar un pla d'evacuació en cas d'incendi.

Darrera actualització: 2.07.2020 | 21:39