Campanya Anima'ls

Dimarts, 4 de febrer de 2014

Sant Fost de Campsentelles és un poble on domina un urbanisme horitzontal amb força zones verdes que permeten una qualitat de vida privilegiada malgrat la proximitat de Barcelona.

No obstant, els habitatges unifamiliars faciliten que les famílies tinguin animals de companyia. Això, sovint, pot comportar molèsties per als veïns si no hi ha una actitud cívica de les persones que en són propietàries: sorolls, problemes sanitaris, portar el gos deslligat i/o sense morrió són alguns dels exemples més comuns.

Conseqüentment, des de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles promou la campanya ANIMA’LS que, conjuntament, amb un control sancionador, ha de permetre reconduir aquesta situació.

A continuació, fem un recordatori de les situacions més freqüents que s’haurien de corregir:

1. No deixar els excrements a terra, cal recollir-los i llençar-los a la paperera o contenidor corresponent sigui quin sigui el lloc on són.

Malauradament, una de les problemàtiques més comú a tots els espais verds del nostre municipi és l’existència d’excrements d’animals. Alguns propietaris pensen que en no tractar-se d’una vorera o zona asfaltada no cal recollir-los. Això és un error.

Aquest fet és molt desagradable ja que no permet que molts dels usuaris puguin gaudir dels espais verds per perill de trepitjar o caure a sobre, a més, els jardiners es poden empastifar amb les restes d’excrements.

Els espais de pipican habilitats per a que els gossos puguin fer les seves dejeccions no eximeixen cap de les obligacions del propietari, en especial al fet de recollir les deposicions.

2. No deixar que els animals generin soroll que pugui molestar als veïns.

En horari de 22.00 a 8.00 cal tenir cura de que els animals no generin sorolls que puguin molestar als veïns. Especialment, a l’estiu és molt important respectar l’horari de descans de les persones perquè hi ha més finestres obertes i el soroll pot molestar molt més.

3. Els gossos han d’anar lligats als espais públics i, a més, portar morrió si es tracta de gossos perillosos.

El no compliment de les mesures de convivència comporta un seguit de sancions que queden recollides a l’Ordenança de la tinença d’animals de companyia i animals potencialment perillosos.

Aconsellem llegir l’ordenança a totes aquelles persones que tenen o vulguin tenir un animal de companyia, ja que és una responsabilitat més que cal tenir en compte.

Darrera actualització: 2.07.2020 | 21:15