Ple Extraordinari del 10 de juliol de 2019

Del 10 de juliol de 2019 a les 00.00 h al 14 d'octubre de 2030 a les 00.00 h

Ordre del dia

1.- FIXACIÓ RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
2.- DECLARACIÓ MES AGOST INHÀBIL
3.- DEDICACIÓ CÀRRECS ELECTES
4.- ASSIGNACIONS A GRUPS POLÍTICS I INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA A ÒRGANS DE GOVERN
5.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
6.- CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
7.- CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
8.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA EN MATÈRIA DE DELEGACIONS
9.- NOMENAMENT REPRESENTANTS ÒRGANS COL·LEGIATS
10.- NOMENAMENT MEMBRES DE LA MANCOMUNITAT DEL GALZERAN

Darrera actualització: 14.10.2020 | 14:21