Ple Extraordinari del 4 de juliol de 2023

Del 4 de juliol de 2023 al 4 de juliol de 2033 de 20:30 a 00:00

ORDRE DEL DIA
1.- FIXACIÓ RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.-
2.- DELEGACIÓ COMPETÈNCIES EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.-
3.- DEDICACIÓ CÀRRECS ELECTES.-
4.- ASSIGNACIONS A GRUPS POLÍTICS I INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA A ÒRGANS DE
GOVERN.-
5.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.-
6.- CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.-
7.- CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS.-
8.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA EN MATÈRIA DE DELEGACIONS.-
9.- NOMENAMENT REPRESENTANTS ÒRGANS COL·LEGIATS.-
10.- NOMENAMENT MEMBRES DE LA MANCOMUNITAT DEL GALZERAN.-

 

Darrera actualització: 26.01.2024 | 11:30