Ple Extraordinari i Urgent del 25 de maig de 2023

Del 25 de maig de 2023 al 25 de maig de 2033 de 00:00 a 00:00

ORDRE DEL DIA
1. Urgència de la sessió extraordinària del Ple.
2. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2022/721, de data 23 de desembre de desembre de 2022, referent a l’estimació de la sol·licitud de reequilibri financer pel 2021 de la concessió del servei públic del Complex Esportiu Municipal de Can Lladó presentada per  UNIMPERSONES, S.L.U. modificant la quantia del reequilibri segons l’informe emès per l’auditoria realitzada.
3. Aprovació definitiva de la modificació de crèdit, modalitat crèdit extraordinari MC 07/2023

Darrera actualització: 25.05.2023 | 11:02