Ple Ordinari del 10 d'octubre de 2023

Del 10 d’octubre de 2023 al 10 d’octubre de 2033 de 00:00 a 00:00

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
2.- INFORMACIÓ DIVERSA
3.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA
4.- DONAR COMPTE 1T I 2T 2023, EXECUCIÓ TRIMESTRAL
5.- DONAR COMPTE 1T I 2T, PMP I MOROSITAT
6.- DONAR COMPTE INFORME RESUM CONTROL INTERN 2022
7.- DONAR COMPTE DE L'INFORME RESUM ANUAL DELS RESULTATS DE CONTROL INTERN 2022
8.- DONAR COMPTE PLA ANUAL CONTROL FINANCER A REALITZAR DURANT L'EXERCICI 2023
9.- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)
10.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2023
11.- APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ MUNICIPAL D'HABITANTS DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES A 1 DE GENER DE 2023
12.- DESIGNACIÓ REGIDORS/ES DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES
13.- MOCIONS GRUPS MUNICIPALS
14.- MOCIONS D'URGÈNCIA
15.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 26.01.2024 | 11:51