Ple Ordinari del 14 de febrer de 2023

Del 14 de febrer de 2023 al 14 de febrer de 2033 de 00:00 a 00:00
ORDRE DEL DIA
 
1. Aprovació de les actes de les sessió anteriors
2. Informació diversa
3. Resolucions d’Alcaldia
4. Donar compte Informes de morositat i Període Mitjà de Pagament a Proveïdors 4T 2022
5. Donar compte informe d’avaluació enviat al MINHAP a 27 d’octubre, corresponent a l’execució
del pressupost acumulat al quart trimestre 2022
6. Aprovació del Compte General 2021
7. Ratificació decret alcaldia número 61/2023 de data 31 de gener de 2023, referent a l’aprovació
de les Bases Reguladores Específiques del Concurs de Carnestoltes mitjançant concurrència
competitiva
8. Sol·licitud de l’assistència tècnica per a determinades actuacions en matèria de multes de trànsit
i clarificació i especificació de l’abast de la delegació de les facultats recaptatòries de les multes
de trànsit en la Diputació de Barcelona aprovada en anteriors acords de delegació
9. Nomenament del Jutge de Pau (titular i substitut)
10. Adhesió de l’Ajuntament a l’Agència digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci
Localret
11. Reactivació del Consell Escolar Municipal de Sant Fost de Campsentelles
12. Mocions Grups Municipals
13. Mocions d’urgència
14. Precs i preguntes
 
Darrera actualització: 22.05.2023 | 13:26