Ple Ordinari del 17 de desembre de 2019

Del 17 de desembre de 2019 al 15 d'octubre de 2030

Ordre del dia:

1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
2.- INFORMACIÓ DIVERSA
3.- RESOLUCIONS ALCALDIA
4.- DONAR COMPTE EXECUCIÓ PRESSUPOST 3R TRIMESTRE
5.- DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT I PMP 3ER TRIMESTRE
6.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL
7.- MOCIONS GRUPS MUNICIPALS
8.- MOCIONS D'URGÈNCIA
9.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 15.10.2020 | 13:04