Ple Ordinari del 18 d'abril de 2023

Del 18 d'abril de 2023 a les 00.00 h al 18 d'abril de 2033 a les 00.00 h

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes de les sessió anteriors

2. Informació diversa

3. Resolucions d’Alcaldia

4. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2023/177 de data 31/03/2023 corresponent a la Liquidació de l’exercici 2022

5. Donar compte informe d’avaluació enviat al MINHAP a 13 d’abril de 2023, emès per la Intervenció municipal referent a l’execució trimestral del quart trimestre de l’exercici 2021.

6. Expedient Extraordinari de Crèdit (Factures servei de neteja)

7. Aprovació definitiva del pressupost i plantilla municipal 2023

8. Aprovació bases reguladores específiques subvencions a entitats (actualització)

9. Mocions Grups Municipals

10. Mocions d’urgència

11. Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 19.04.2023 | 13:02