Ple Ordinari del 19 d'abril de 2022

Del 19 d’abril de 2022 al 19 d’abril de 2032 de 00:00 a 00:00

ORDRE DEL DIA:


1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
2.- INFORMACIÓ DIVERSA
3.- RESOLUCIONS D’ALCALDIA
4.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ D’HABITATGE AV. EMILI
MONTURIOL, 34-42
5.- ALIANÇA DE MUNICIPIS PER A LES CURES
6.- BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS A L’ESCOLARITZACIÓ
7.- MODIFICACIÓ D’ORDENANÇA FISCAL 24, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’AJUDA A DOMICILI I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS I, DE PROMOCIÓ DE LA SALUT (APROVACIÓ
PROVISIONAL)
8.- DONAR COMPTE DEL 4ART. TRIMESTRE 2021, PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS I
MOROSITAT
9.- MOCIONS GRUPS MUNICIPALS
10.- - MOCIONS D’URGÈNCIA
11.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 30.08.2022 | 12:21