Ple Ordinari del 19 d'octubre de 2021

Del 19 d'octubre de 2021 a les 00.00 h al 19 d'octubre de 2031 a les 00.00 h

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
2.- INFORMACIÓ DIVERSA
3.- RESOLUCIONS ALCALDIA
4.- DONAR COMPTE EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2ON. TRIMESTRE 2021
5.- DONAR COMPTE 2ON. TRIMESTRE 2021 PMP I MOROSITAT
6.- PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2021, 2022 I 2023
7.- BASES SUBVENCIONS ENTITATS 2021
8.- RATIFICACIÓ ACORD JGL 7/09/2021 XIFRA PADRÓ HABITANTS A 1 DE GENER DE
2021
9.- APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ HABITATGE AV.
E.MONTURIOL 34-42
10.- ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A L'ENERGIA PÚBLICA (AMEP)
11.- APROVACIÓ BANDERA SANT FOST
12.- MOCIONS GRUPS MUNICIPALS
13.- MOCIONS D'URGÈNCIA
14.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 22.05.2023 | 13:13