Ple Ordinari del 20 de desembre de 2022

Del 16 de desembre de 2022 al 15 de desembre de 2032

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de les sessió anterior (Ple ordinari d’11/10/2022, sessió ordinària núm. 7)
2. Informació diversa
3. Resolucions d’Alcaldia
4. Donar compte Informes de morositat i Període Mitjà de Pagament a Proveïdors 3T 2022
5. Donar compte informe d’avaluació enviat al MINHAP a 27 d’octubre, corresponent a l’execució
del pressupost acumulat al tercer trimestre 2022
6. Valoració dels llocs de treball de peó/na, oficial de Brigada 2a i capatàs de l’Ajuntament de Sant
Fost de Campsentelles.

7. Aprovació de l’expedient de contractació del servei de neteja i desinfecció de les dependències
dels edificis municipals de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
8. Reconeixement extrajudicial de crèdit - despeses neteja edificis municipal
9. Ratificació de l’acord amb la representació sindical del personal funcionari i laboral que aprova
els criteris generals d’aplicació als processos d’estabilització, d’acord amb el que estableix la llei
20/2021, de 28 de desembre
10. Encomanar a la Diputació de Barcelona la gestió material de la selecció del personal derivada de
l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal (AGEMSEP) de
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles 2022 i la minuta del conveni a formalitzar
11. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera 2022
12. Ratificació de l’aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2022
13. Mocions Grups Municipals
14. Mocions d’urgència
15. Precs i preguntes

Darrera actualització: 16.12.2022 | 09:16