Ple Ordinari del 20 de desembre de 2022

Del 16 de desembre de 2022 al 15 de desembre de 2032 de 00:00 a 00:00

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de les sessió anterior (Ple ordinari d’11/10/2022, sessió ordinària núm. 7)
2. Informació diversa
3. Resolucions d’Alcaldia
4. Donar compte Informes de morositat i Període Mitjà de Pagament a Proveïdors 3T 2022
5. Donar compte informe d’avaluació enviat al MINHAP a 27 d’octubre, corresponent a l’execució
del pressupost acumulat al tercer trimestre 2022
6. Valoració dels llocs de treball de peó/na, oficial de Brigada 2a i capatàs de l’Ajuntament de Sant
Fost de Campsentelles.

7. Aprovació de l’expedient de contractació del servei de neteja i desinfecció de les dependències
dels edificis municipals de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
8. Reconeixement extrajudicial de crèdit - despeses neteja edificis municipal
9. Ratificació de l’acord amb la representació sindical del personal funcionari i laboral que aprova
els criteris generals d’aplicació als processos d’estabilització, d’acord amb el que estableix la llei
20/2021, de 28 de desembre
10. Encomanar a la Diputació de Barcelona la gestió material de la selecció del personal derivada de
l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal (AGEMSEP) de
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles 2022 i la minuta del conveni a formalitzar
11. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera 2022
12. Ratificació de l’aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2022
13. Mocions Grups Municipals
14. Mocions d’urgència
15. Precs i preguntes

Darrera actualització: 22.05.2023 | 13:01