Ple ordinari del 28 de desembre de 2021

Del 28 de desembre de 2021 a les 00.00 h al 28 de desembre de 2031 a les 00.00 h

Hora: 10:00

Lloc: Telemàtic

ORDRE DEL DIA

1.-APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS

2.-INFORMACIÓ DIVERSA

3.-RESOLUCIONS D'ALCALDIA

4.-DECLARACIÓ DE LA FONT DELS HORTS DELS MONJOS COM A BÉ CULTURAL D'INTERÉS LOCAL ((BCIL)

5.-RENOVACIÓ DELS COMPROMISOS DEL PACTE DE LES ALCALDIES

6.-APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 10/2021

7.-EXPEDIENT DE BAIXES 2021

8.-APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS 2022

9.-DONAR COMPTE 3T 2021 EXECUCIÓ TRIMESTRAL

10.-DONAR COMPTE 3T 2021 PMP I MOROSITAT

11.-APROVACIÓ CONVENI INDUSTRIALS BAIX VALLÈS

12.-DONAR COMPTE DECRET D'ALCALDIA NR.2021/698

13.-MOCIONS GRUPS MUNICIPALS

14.-MOCIONS D'URGÈNCIA

15.-PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 23.09.2022 | 10:22