Ple ordinari del 8 de febrer de 2022

Del 8 de febrer de 2022 al 8 de febrer de 2032 de 17:30 a 00:00

Data: 8/2/2022
Hora: 19:30
Lloc: Telemàtica

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS

2.- INFORMACIÓ DIVERSA

3.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA

4.- BASES CONCURS FOTOGRAFIA INSTAGRAM "CARNESTOLTES 2022"

5.- COMPATABILITAT FUNCIONARIS MUNICIPALS

6.- ESTIMACIÓ REEQUILIBRI FINANCER COMPLEX ESPORTIU -UNIMPERSONES, S.L.U.

7.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2020

8.- DONAR COMPTE EXECUCIÓ TRIMESTRAL

9.- DONAR COMPTE MOROSITAT I PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

10.- DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE L'EXERCICI 2021

11.- MOCIONS GRUPS MUNICIPALS

12.- MOCIONS D'URGÈNCIA

13.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 30.08.2022 | 12:17