Ple Ordinari del 8 d'octubre de 2019

Del 8 de d’octubre de 2019 al 15 de d’octubre de 2030

Ordre del dia:

1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
2.- INFORMACIÓ DIVERSA
3.- RESOLUCIONS ALCALDIA
4.- DONAR COMPTE EXECUCIÓ PRESSUPOST 1R TRIMESTRE 2019
5.- DONAR COMPTE EXECUCIÓ PRESSUPOST 2N TRIMESTRE 2019
6.- DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT I PMP 1R TRIMESTRE 2019
7.- DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT I PMP 2N TRIMESTRE 2019
8.- COMPATIBILITAT EMPLEAT PÚBLIC
9.- RATIFICACIÓ ACORD JGL 18/09/2019 "XIFRA OFICIAL PADRÓ HABITANTS 2019"
10.- TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PPU CAN CANYELLES DE BAIX
11.- MODIFICACIONS DE CRÈDIT
12.- BONIFICACIÓ 95% ICIO OBRA IES
13.- MOCIONS GRUPS MUNICIPALS
14.- MOCIONS D'URGÈNCIA
15.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 15.10.2020 | 11:45