Ple Ordinari del 9 d'abril de 2019

Del 9 d'abril de 2019 a les 00.00 h al 14 d'octubre de 2030 a les 00.00 h

Ordre del dia:

1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
2.- INFORMACIÓ DIVERSA
3.- RESOLUCIONS ALCALDIA
4.- DONAR COMPTE INFORME ENVIAMENT PRESSUPOST 2019 AL MINHAP
5.- DONAR OCMPTE INFORME MOROSITAT I PMP 1ER TRIMESTRE 2019
6.- EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
7.-ADHESIÓ AL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES EN MATÈRIA D'INTERCANVI D'INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA I COL•LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA AMB LES ENTITATS LOCALS
8.- MOCIONS GRUPS MUNICIPALS
9.- MOCIONS D'URGÈNCIA
10.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 14.10.2020 | 12:42