Ple Ordinari del 9 de juny de 2020

Del 9 de juny de 2020 al 15 d'octubre de 2030

Ordre del dia:

1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
2.- INFORMACIÓ DIVERSA
3.- RESOLUCIONS ALCALDIA
4.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA GENERAL CONVIVÈNCIA CIUTADANA I VIA PÚBLICA
5.- ADHESIÓ PER A LA RECUPERACIÓ SOCIOECONÒMICA DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA (COVID 19)
6.- MOCIONS GRUPS MUNICIPALS
7.- MOCIONS D'URGÈNCIA
8.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 09.02.2021 | 18:59