Compliment objectius d'estabilitat perssupostària

L'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, realitza de forma trimestral un informe d’Intervenció ajustant-se al que determina la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. Aquest informe es tramet al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP).

Podeu consultar a continuació els informes dels darrers exercicis:

  • Exercici 2020
  • Exercici 2019
  • Exercici 2018
  • Exercici 2017
  • Exercici 2016
  • Exercici 2015
Darrera actualització: 26.11.2020 | 11:14