Ple Ordinari del 12 de desembre de 2023

Del 12 de desembre de 2023 a les 00.00 h al 12 de desembre de 2033 a les 00.00 h

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
2.- INFORMACIÓ DIVERSA
3.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA
4.- DONAR COMPTE EXECUCIÓ TRIMESTRAL 3T 2023
5.- DONAR COMPTE PMP I MOROSITAT 3T 2023
6.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2022
7.- DELEGACIÓ RÈGIM PREUS PÚBLICS EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
8.- NOMENAMENT BIBLIOTECA "JORDI RIBAS"
9.- MOCIÓ SOBRE FINANÇAMENT DELS ENS LOCALS
10.- MOCIONS GRUPS MUNICIPALS
11.- MOCIONS D'URGÈNCIA
12.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 26.01.2024 | 11:48