Ple Ordinari del 14 de juny de 2022

Del 14 de juny de 2022 al 14 de juny de 2032 de 00:00 a 00:00

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de les següents actes de sessions anterior:
a. Ple extraordinari del 15 de març de 2022
b. Ple ordinari del 19 d’abril de 2022
2. Resolucions d’Alcaldia
3. Dies festius locals 2023
4. Aprovació Declaració institucional al màxim nivell de compromís de lluita contra el frau i la corrupció
5. Aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
6. Aprovació del Codi ètic dels treballadors públics
7. Regulació justificació assignacions Grups Municipals
8. Aprovació definitiva pressupost i plantilla municipal 2022
9. Actualització del Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024
10. Aprovació de les Bases Ajuts per a les activitats extraescolars
11. Aprovació de les Bases de Subvencions d’Entitats
12. Expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits
13. Donar compte liquidació de l’exercici 2021
14. Donar compte execució 1T 2022
15. Donar compte PMP i Morositat 1T 2022
16. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 de maig de 2022, que aprova la Instrucció de bones pràctiques contractuals, els contractes menors i del règim transitori de determinats contractes
17. Mocions Grups Municipals
18. Mocions d’urgència
19. Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 30.08.2022 | 12:12